Links

Parknet - AB Balders leverandør af internet, tv og telefoni

ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Balders Plads Laug - Aktiviteter på Balders Plads